S*AXIOMS Cornish Rex

Väntade kullar

 

hcm scannad 2017, träck prover 2018, blodgr: A
 

hcm scannad 2018, träckprover 2017, blodgr.A

 

 

 

 

 

 

 

TV kullen född 2006